Duurzaam ondernemen

Subsidie voor duurzaam ondernemen

Wat is duurzaam ondernemen? Duurzaam ondernemen ook wel bekend als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is niets anders dan dat ondernemingen in hun bedrijfsvoering rekening houden met het milieu en sociaal-ethische normen. Ondernemingen maken immers deel uit van onze maatschappij en…

Lire la suite

Wat is duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen is niets anders dan ondernemen op zodanige wijze dat er rekenschap wordt gehouden met het milieu en sociaal-ethische normen in afstemming met de verwachtingen van de belanghebbenden van de onderneming. Men spreekt ook wel van maatschappelijk verantwoord ondernemen…

Lire la suite

Verzekeraars investeren in duurzame economie

In het kader van het ‘Federaal Actieplan Maatschappeiljk Verantwoord Ondernemen (MVO)’ waarin concrete plannen zijn opgenomen aangaande het stimuleren, faciliteren en bevorderen van de kwaliteit van duurzaam ondernemerschap. Hiertoe zijn er ten zijde van de overheid maatregelen getroffen om het…

Lire la suite

Plan du site