Duurzame banken : economisch en financieel plan

Publié le : 04 janvier 20193 mins de lecture

Op het financieel economisch vlak doet zich de laatste trend voor: duurzaam ondernemerschap oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen. De druk hiertoe vindt zijn oorsprong op internationaal niveau en wel in de “vernieuwde EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen”. Het komt er hier op neer dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor het effect dat ze op de samenleving hebben. Zelfs de banken komen hier niet onderuit. In dit kader spreken we van duurzaam bankieren. Dit houdt in dat banken in hun traditioneel aanbod van financiele producten en diensten expliciet aandacht hebben voor het milieu en de sociale gevolgen van investeringen afkomstig van leningen. Op lang termijn zullen de banken hier alleen maar profijt uit weten te halen, aangezien er lange termijn relaties zullen ontstaan als gevolg van het vertrouwen van hun klanten. Voorts zal dit fenomeen zorgdragen voor de ontwikkeling van de gemeenschap.

Duurzaam bankieren begint bij de vraag wat er met je geld gebeurd dat je op je bankrekening hebt staan. Alvorens deze vraag te beantwoorden is het goed om in te gaan op de beschikbare producten en diensten die banken aanbieden, welke onder te verdelen zijn in 2 categorieen te weten:

  1. Duurzame initiatieven waaronder sparen, directe investeringen, indirecte investeringen en rentevrij lenen,
  2. Op de beurs waaronder beleggen met duurzaamheidscriteria, verzekeren en pensioenen.

Door te werken met de banktegoeden van hun klanten kunnen de banken hun producten c.q. diensten aanbieden. In het verleden is het vaak voorgekomen dat banken investeerden in wapens of zwaar vervuilende bedrijven en zelfs militaire regimes hebben ondersteund. Tegenwoordig schenken banken, naast winstmogelijkheid, steeds meer aandacht aan financiële overeenkomsten en investeringen aangaande controversiële bedrijfsvoering of economische activiteiten dan wel uitsluiten. Banken kiezen in deze steeds meer ervoor om hun producten- c.q. dienstenaanbod ten voordele van een positieve sociale, ecologische en culturele veranderingen aan te wenden. Zo zijn zij al gauw geneigd om bedrijven, organisaties en projecten te financieren die een toegevoegde waarde leveren op sociaal, milieu en cultureel gebied.

In hun beleidsstrategie aangaande investerings- en kredietverstrekking hanteren zij een ‘zero-tolerance’ principe voor zover het betreft de volgende activiteiten :

  • ernstige of systematische schending van fundamentele mensen- en/of arbeidsrechten (kinderarbeid, discriminatie, dwangarbeid, belemmering van vakbondsvrijheid, …).
  • corruptie (fraude, omkoping, witwassen,…) of grove inbreuken op het vlak van corporate governance;
  • land-grabbing (= het opkopen van grote arealen landbouwgrond in het Zuiden door grote internationale investeerders).

Eveneens zullen er geen kredieten worden verstrekt voor investeringen die gelinieerd zijn aan de productie van wapens of militair apparatuur, de productie van tabakswaren, het organiseren en exploiteren van kansspelen, de productie van niet-medische producten waarvoor dieren als proefkonijnen worden ingezet, de productie en distributie van pornografisch materiaal.

Ook u als klant kunt een bijdragen leveren om het duurzaam bankieren te bevorderen. In dit opzicht bieden de banken u de mogelijkheid tot duurzaam sparen. Het gaat er hierbij om dat uw spaartegoeden bij de bank zullen worden ingezet om activiteiten of sectoren te financieren waar u bedenkingen of morele bezwaren bij hebt: in milieuvervuilende bedrijven, in bedrijven die een loopje nemen met elementaire arbeidsrechten, misschien zelfs in de wapenindustrie…

Uw geld wordt op een transparante en sociaal-ethisch manier herbelegt bijvoorbeeld middels microfinanciering in de sociale economie, in gezondheidszorg, onderwijs of sociale woningbouw.

Duurzame kredietverlening

Plan du site