Groene en duurzame energie

De opwarming van de aarde vormt één van de grootste problemen in de wereld. Europa en Amerika verbruiken hiertoe de meeste energie. Dit neemt niet weg dat zij investeren in het kiezen en toepassen van de juiste energie. Zo treffen we steeds meer windmolens langs de weg of denk maar eens aan de kleine apparaten die op zonne-energie werken zoals de rekenmachines. Anderzijds kun je zelf energiebesparende maatregelen treffen bijvoorbeeld de lichten uitdoen als je niet thuis bent, dit geld ook voor de televisie, radio of computer scherm.

Tegenwoordig bestaat er ook zoiets als ‘groene energie’ Wat is nu groene energie?

Groene energie is elektriciteit die duurzaam is geproduceerd. Teneinde na te kunnen gaan of er daadwerkelijk sprake is van groene energie zullen de leveranciers hiervan dit aantonen middels een garantiecertificaat en een stroometiket. Het garantiecertificaat heeft ten doel dat energiebedrijven willen aangeven dat de geleverde energie is opgewekt met zonne-energie, windenergie, waterkracht of bio-energie. Daarentegen kan je op de stroometiket aflezen welk percentage van de energie groen is. Groene energie wordt dus geproduceerd uit milieuvriendelijke bronnen oftewel hernieuwbare energiebronnen.

De Belgische overheid streeft naar 14% duurzame energie in 2020 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050 en tracht dit zoveel mogelijk te stimuleren en de innovatie van duurzame energietechnieken te bevorderen. De keuze om over te gaan tot groene energie is gelegen in het feit dat er bij de productie veel minder of geen uitstoot van CO2 plaatsvindt hetgeen dus positieve effecten met zich meebrengt voor ons milieu en ons klimaat.

Zoals overal wel het geval is, is er ook bij de productie van duurzame energie sprake van voordelen en nadelen. Beginnend bij de voordelen kan worden aangegeven dat er geen sprake zal zijn van de uitstoot van broeikasgassen (CO2) of andere stoffen die schadelijk zijn voor het milieu (of de gezondheid). Voorts is het zo dat duurzame energie niet opraakt.

Ten aanzien van de nadelen moet je hierbij denken in termen van hogere kostprijzen, hoge opstartkosten voor bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen. Met de productie van windenergie bestaat de kans tot schommelingen door weersomstandigheden, aangezien bij windstilte de productie dan lager zullen liggen. Dit energietekort kan eventueel worden opgevangen middels gas en waterkracht.

Door over te stappen op het verbruik van groene energie kun je veel geld uitsparen en daarnaast ook jou bijdrage leveren aan het behoud van een milieuvriendelijke samenleving. Tevens help je mee de opwarming van de aarde te doen afnemen. Energie is het belangrijkste wat er is op deze aarde, zonder energie zouden we 99% van al onze mogelijkheden kunnen schrappen. Het zou zelfs onmogelijk kunnen worden om te overleven op aarde. Op het moment dat iedereen kiest voor groen, is uiteindelijk alle stroom in ons land groen. Bij de productie van groene energie komen minder of geen schadelijke stoffen vrij. Kiezen voor groene stroom is bijdragen aan de productie van duurzame energie en daarmee aan een beter milieu.