Bedrijven gaan groen !

Favoriser l’entrepreneuriat durable en économie

Bevorder duurzaam ondernemerschap in de economie

Responsabilité sociétale des entreprises RSE

Maatschappelijk verantwoord ondernemen van CSR-bedrijven

Développement de comportements responsables

Ontwikkeling van verantwoord gedrag

Caractéristiques de l’entrepreneuriat durable

ONDERNEMERSCHAP EN ECOLOGIE

Verzekeraars investeren in duurzame economie

In het kader van het ‘Federaal Actieplan Maatschappeiljk Verantwoord Ondernemen (MVO)’ waarin concrete plannen zijn opgenomen aangaande het stimuleren, faciliteren en bevorderen van de kwaliteit van duurzaam ondernemerschap. Hiertoe zijn er ten zijde van de overheid maatregelen getroffen om het bedrijfsleven te ondersteunen om op duurzame wijze het economisch stelsel te transformeren. Duurzame economie beslaat het geheel van het op maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen met inachtneming van economische, ecologische en sociale aspecten. Ook de verzekeringsmaatschappijen hebben zich hieraan gecommitteerd waaronder Ethias, Belfius en de P&G Groep. De verzekeringsmaatschappijen gaan zelfs een stapje verder. Binnen de Euresa, het economisch samenwerkingsverband van Europese verzekeraars uit de sociale economie, hebben op het gebied van duurzame ontwikkeling het charter ‘Towards Sustainable Development’ ondertekend in 2009. Het komt er hier op neer dat zij met de ondertekening te kennen geven zich te engageren om in al hun activiteiten de doelstellingen van sociale gelijkheid, respect voor het milieu en economische stabiliteit te verenigen.

Bankdiensten

Duurzame initiatieven

Duurzame banken

Dit zijn banken die retail- en professionele klanten bancaire diensten en duurzame investeringen aanbieden.

Duurzaam bankieren

Ze kunnen vele vormen aannemen, zoals klanten de mogelijkheid bieden om hun geld te steken in culturele en sociale milieuprojecten.

Duurzame lening

Dit is een door een bank aan een persoon toegekend krediet om energiebesparingswerkzaamheden in een woning te financieren. Het kan ook een manier zijn om educatieve, sociale, culturele en ecologische projecten te financieren.

Initiatives durables

Deze initiatieven en vele anderen zijn een voorbode van het ondernemerschap van morgen

Het bedrijf en de omgeving

Ecologische strategie in het bedrijfsleven

Voer een energie-audit uit

Schat de energie die nodig is om een dienst te verlenen of een product te ontwerpen

Afvalbeheerproces

Omvat opslag, transport, mogelijke recycling ...

Schat zijn ecologische impact

Het omvat onder meer de audit van de CO2-voetafdruk van de onderneming

Identificeer energiebesparing

Het bevorderen van "schone" energiebronnen zoals groene stroom

Energiebesparingsbeleid

Het doel is om het gebruik van energiebronnen, zoals elektriciteit, zoveel mogelijk te rationaliseren

Heb een ecodesign-project

Integreer de omgevingsparameter in de levenscyclus van een product of dienst

Adopteer een ecologische pilootmodus

Het ecologische aspect moet centraal staan in het managementbeleid van een bedrijf

Promotors van milieu-oplossingen

Werk samen met deze promotors om altijd een beperkte impact en een ecologische voetafdruk te hebben

HOE TE GAAN?

Duurzame banken

Op het financieel economisch vlak doet zich de laatste trend voor: duurzaam ondernemerschap oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen. De druk hiertoe vindt zijn oorsprong op internationaal niveau en wel in de “vernieuwde EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen”. Het komt er hier op neer dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor het effect dat ze op de samenleving hebben. Zelfs de banken komen hier niet onderuit. In dit kader spreken we van duurzaam bankieren. Dit houdt in dat banken in hun traditioneel aanbod van financiele producten en diensten expliciet aandacht hebben voor het milieu en de sociale gevolgen van investeringen afkomstig van leningen. Op lang termijn zullen de banken hier alleen maar profijt uit weten te halen, aangezien er lange termijn relaties zullen ontstaan als gevolg van het vertrouwen van hun klanten. Voorts zal dit fenomeen zorgdragen voor de ontwikkeling van de gemeenschap.

Marketingbeleid

Ecologische marketing

De rol van de consultant marketingstrategie

Hij is een marketing- en communicatieprofessional die de rol heeft om een milieubewust merk over te dragen aan de consument. Haar missie is om een “groen” marketingbeleid te ontwikkelen.

Groene marketing of groene marketing

Deze vorm van marketing moedigt consumenten aan om een product te kopen door de betrokkenheid van het bedrijf dat het gemaakt heeft te tonen. Dit omvat acties zoals het planten van een boom bij elke aankoop van een product …

Ontwikkeling van verantwoord gedrag

Als het gaat om de bescherming van het milieu en het behoud van de hulpbronnen van de planeet, zijn de ondernemer en de industrieel niet de enige betrokkenen. Het gaat inderdaad om elke burger, ongeacht het land waar hij woont. Door verantwoord gedrag aan te nemen, kan iedereen bijdragen aan het behoud van deze planeet voor toekomstige generaties. In de auto-industrie bijvoorbeeld, zal eco-driving training helpen om de basis te leggen voor verantwoord rijden om brandstof te besparen uit fossiele brandstoffen, die steeds schaarser worden. Op een geheel andere manier zal de installatie van apparatuur voor hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, fotovoltaïsche panelen, het gebruik van traditionele energiebronnen aanzienlijk beperken en de energierekening voor huishoudelijk gebruik verminderen.